O Kancelarii

Kancelaria prawna została założona przez radcę prawnego Pawła Kuciapskiego, który studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył w 2008 r. z wynikiem bardzo dobrym, a następnie w 2013 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu (nr wpisu TR-957), a obecnie jest wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisy WA-12797).

Swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie radca prawny Paweł Kuciapski zdobywał już podczas studiów prawniczych i aplikacji radcowskiej pracując począwszy od 2008 r. w jednej z jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego oraz w kancelarii prawnej i biurze syndyka w Toruniu, a następnie począwszy do 2011 r. w uznanej Kancelarii Radców Prawnych Mioduski i Wspólnicy Sp. j. w Płocku, obsługując w zakresie bieżącej kompleksowej pomocy prawnej jedne z największych krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego), działających w szczególności w branży inwestycji, nieruchomości, budownictwa, usług, transportu, odnawialnych źródeł energii i kulturalno – rozrywkowej. Kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych (w tym jednoosobowych przedsiębiorców) radca prawny Paweł Kuciapski świadczy nieprzerwanie do chwili obecnej.

Kancelaria prawna prowadzi także obsługę prawną osób indywidualnych, dla których ich prywatna, a czasem jednorazowa sprawa jest sprawą najwyższej wagi, a niejednokrotnie wręcz życiowym problemem, do rozwiązania którego radca prawny Paweł Kuciapski każdorazowo poszukuje najbardziej optymalnych rozwiązań.

Radca prawny Paweł Kuciapski posiada szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe w realizacji usług pomocy prawnej. Jego Solidność, Umiejętności, Kreatywność, Charyzma, Efektywność i Skuteczność składają się na SUKCES jego Klientów. Radca prawny Paweł Kuciapski w sposób szczególny angażuje się we wszystkie powierzone mu sprawy traktując je jak swoje własne. Na powyższe każdorazowo zwracają obsługiwani przez niego Klienci. 

Kancelaria prawna współpracuje również z szeregiem innych specjalistów z różnych dziedzin z całego kraju, w tym między innymi z radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami i zarządcami nieruchomości, a także doradcami restrukturyzacyjnymi i syndykami, co pozwala na podejmowanie się przez Kancelarię szczególnie złożonych i skomplikowanych spraw i projektów.

Radca prawny Paweł Kuciapski ukończył również podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu (we współpracy z Franklin University), które pogłębiły i poszerzyły jego umiejętności interpersonalne, w szczególności w zakresie negocjacji, mediacji oraz psychologii w biznesie, a także wiedzę w zakresie zarządzania i prowadzenia firm.

Radca prawny Paweł Kuciapski swobodnie posługuje się językiem angielskim.