Usługi Online

Kancelaria prawna świadczy usługi pomocy prawnej również w formie elektronicznej (on-line), w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych, w tym konsultacji dotyczących spraw sądowych i spraw przed organami administracji publicznej, sporządzania opinii prawnych, przygotowywania projektów pism procesowych, umów cywilnoprawnych, umów prawa handlowego, aktów wewnętrznych i innych dokumentów.

Prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail pkuciapski@kancelariakuciapski.pl. Następnie, w terminie 24 godzin wycenimy i poinformujemy Państwa o kosztach wykonania danej usługi, a Państwo podejmiecie decyzję, czy skorzystać z usług Kancelarii.