Porady Online

Kancelaria prawna świadczy usługi pomocy prawnej również w formie elektronicznej (on-line), w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych, w tym konsultacji dotyczących spraw sądowych i spraw przed organami administracji publicznej, sporządzania opinii prawnych, przygotowywania projektów pism procesowych, umów cywilnoprawnych, umów prawa handlowego, aktów wewnętrznych i innych dokumentów.

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy formularz, za pomocą którego mogą Państwo pozostawić swoje zapytanie. Następnie, w terminie 24 godzin wycenimy i poinformujemy Państwa o kosztach wykonania danej usługi, a Państwo podejmiecie decyzję, czy skorzystać z usług Kancelarii.  

Informujemy, że prowadząc korespondencję z właścicielem lub pracownikami Kancelarii Radcy Prawnego Paweł Kuciapski, w szczególności kierując wiadomości na adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Powyższe nie wyklucza przetwarzania tych danych na innych podstawach – w szczególności realizacji łączącej nas umowy bądź wykonania obowiązku prawnego. Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Paweł Kuciapski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kuciapski, pod adresem ul. Armii Krajowej 40, 09-410 Płock. Przetwarzanie danych jest ograniczone do celów prowadzenia korespondencji i wykonana umowy bądź obowiązku prawnego (jeśli dotyczy). Podane dane będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, przy czym w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa – przez czas do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku, gdy jest nim obowiązek prawny – przez czas trwania tego obowiązku. Jeśli wyłączną podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda - macie Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom administratora bądź podmiotom przetwarzającym. Nie będziemy udostępniać podanych danych innym odbiorcom. Nie będziemy przekazywać podanych danych poza teren UE. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt pod podanym adresem.