Contact

Informujemy, że prowadząc korespondencję z właścicielem lub pracownikami Kancelarii Radcy Prawnego Paweł Kuciapski, w szczególności kierując wiadomości na adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Powyższe nie wyklucza przetwarzania tych danych na innych podstawach – w szczególności realizacji łączącej nas umowy bądź wykonania obowiązku prawnego. Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Paweł Kuciapski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kuciapski, pod adresem ul. Armii Krajowej 40, 09-410 Płock. Przetwarzanie danych jest ograniczone do celów prowadzenia korespondencji i wykonana umowy bądź obowiązku prawnego (jeśli dotyczy). Podane dane będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, przy czym w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa – przez czas do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku, gdy jest nim obowiązek prawny – przez czas trwania tego obowiązku. Jeśli wyłączną podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda - macie Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom administratora bądź podmiotom przetwarzającym. Nie będziemy udostępniać podanych danych innym odbiorcom. Nie będziemy przekazywać podanych danych poza teren UE. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt pod podanym adresem.

Ladies and Gentlemen,
Please feel welcome to contact our Chamber via the form of your convenience:

The Chamber of attorney Paweł Kuciapski

40 Armii Krajowej Street
09-410 Plock

(the apartment with Bird Team – The Centre of Common Services)

Open:

Monday-Friday: 8:00 – 18:00

In view of the attorney’s daily duties, please make an advance contact by phone or e-mail in order to settle an appointment at your convenience.

Mobile phone: +48 608 334 335

e-mail: pkuciapski@kancelariakuciapski.pl

NIP: 739-342-19-65

REGON: 365310516

Bank account: ING Bank Śląski SA,
nr: 84 1050 1979 1000 0097 2349 0059