Online counselling

In addition, the law firm offers online services particularly in the field of legal counselling including consultations regarding lawsuits and cases in public administration organs, preparing legal opinions, designs of pleadings, civil law and trade law contracts, interior acts as well as other documents.

At your disposal please find a form by means of which you may leave your query. You are bound to be notified within 24 hours of the cost evaluation of the service requested so that you can decide whether to use our Chamber’s services.

Informujemy, że prowadząc korespondencję z właścicielem lub pracownikami Kancelarii Radcy Prawnego Paweł Kuciapski, w szczególności kierując wiadomości na adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Powyższe nie wyklucza przetwarzania tych danych na innych podstawach – w szczególności realizacji łączącej nas umowy bądź wykonania obowiązku prawnego. Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Paweł Kuciapski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kuciapski, pod adresem ul. Armii Krajowej 40, 09-410 Płock. Przetwarzanie danych jest ograniczone do celów prowadzenia korespondencji i wykonana umowy bądź obowiązku prawnego (jeśli dotyczy). Podane dane będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, przy czym w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest umowa – przez czas do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku, gdy jest nim obowiązek prawny – przez czas trwania tego obowiązku. Jeśli wyłączną podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda - macie Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom administratora bądź podmiotom przetwarzającym. Nie będziemy udostępniać podanych danych innym odbiorcom. Nie będziemy przekazywać podanych danych poza teren UE. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt pod podanym adresem.