Nieruchomości i procesy inwestycyjne, w tym obsługa deweloperów, zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

Radca prawny Paweł Kuciapski specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych, w szczególności budowlanych, na każdym ich etapie, tj. począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk, poprzez doradztwo przy nabyciu nieruchomości, w tym finansowaniu inwestycji, pomoc prawną podczas realizacji inwestycji i jej komercjalizacji, po doradztwo w zakresie po-inwestycyjnym, w tym w szczególności w okresie trwania odpowiedzialności prawnej inwestora.

Radca prawny Paweł Kuciapski posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności w sporach sądowych dotyczących inwestycji budowlanych, występując zarówno w imieniu inwestora, jak i wykonawcy, czy też projektanta.

Radca prawny Paweł Kuciapski pełni również funkcję członka zarządu jednej ze wspólnot mieszkaniowych i razem z jej zarządcą prowadzi bieżące sprawy wspólnoty, w tym w zakresie doradztwa prawnego.