Prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo korporacyjne oraz kontrakty cywilne i handlowe

Radca prawny Paweł Kuciapski specjalizuje się w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju nieszablonowych umów cywilnych i handlowych, z uwzględnieniem zarówno specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej przez jego Klientów, jak i konkretnych okoliczności faktycznych, związanych z realizacją danego projektu lub inwestycji, w tym ustaleń stron umowy. Kancelaria prowadzi również w imieniu swoich Klientów negocjacje biznesowe mające na celu doprowadzenie do zawarcia umowy na najkorzystniejszych warunkach.

Kancelaria przeprowadza również liczne procesy związane z zakładaniem i rejestrowaniem podmiotów gospodarczych (w szczególności spółek prawa handlowego)oraz prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną tych podmiotów, w tym między innymi w zakresie przygotowywania i opiniowania wszelkich projektów uchwał poszczególnych organów i aktów wewnętrznych, a także dokumentów niezbędnych do wprowadzania zmian w rejestrze danego podmiotu.