Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Radca prawny Paweł Kuciapski posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społeznych, zarówno w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych (pracodawców), jak i w reprezentowaniu interesów i prowadzeniu spraw osób indywidualnych (pracowników).

Kancelaria w sposób kompleksowy przygotowuje wszelkiego rodzaju dokumenty związane zarówno z indywidualnym stosunkiem pracy, jak i ze zbiorowym prawem pracy, w szczególności wymagane prawem regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych i Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. Radca prawny Paweł Kuciapski regularnie uczestniczy w negocjacjach z organizacjami związkowymi oraz w procesach związanych z rozwiązywaniem sporów zbiorowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie przejmowania zakładu pracy (w tym pracowników) przez innego pracodawcę.

Radca prawny Paweł Kuciapski może poszczycić się wysoką skutecznością w prowadzeniu dla jego Klientów spraw sądowych z zakresu prawa pracy.