Sprawy administracyjne

Radca prawny Paweł Kuciapski posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności uzyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń, zezwoleń, koncesji i innych decyzji administracyjnych oraz w reprezentowaniu Klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Radca prawny Paweł Kuciapski niejednokrotnie prowadził obsługę prawną procesów inwestycyjnych, w tym budowlanych, jak również procedurę związaną z wywłaszczaniem nieruchomości na cele publiczne.